مطالعات اپیدمیولوژیک می تواند آگاهی پزشکان را افزایش دهد و منجر به تشخیص زودرس شود.

دانش پزشکان را در نظر بگیرند تا PID ها را در تشخیص افتراقی بیماری ها در نظر بگیرند.

کهیر مزمن ایدیوپاتیک نوعی کهیر است که بیش از 6 هفته طول کشیده و در طی مطالعات بالینی و آزمایشگاهی هیچ علتی برای آن مشخص نشده است.این یک بیماری غیر قابل درمان است که به شدت بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر می گذارد و مشکلاتی را برای بیمار و پزشک ایجاد می کند.هدف ما در این مطالعه سرمایه گذاری اثر آتورواستاتین بر کهیر مزمن است.روش: چهل و هفت مورد مبتلا به کهیر مزمن انتخاب و به دو گروه تقسیم شدن

به طور معمول ، رینیت آلرژیک به دلیل گرده های طبیعی یا مایت های گرد و غبار خانه ایجاد می شود و با آبریزش بینی ، ناگالیت ، عطسه ، گرفتگی بینی ، التهاب ملتحمه و اختلال بو بوجود می آید.